Politika privatnosti

Zahvaljujemo Vam na interesu za našu tvrtku Molior Peroj d.o.o. (u daljnjem tekstu Molior.Eu) i posjeti naše WEB stranice. Zaštita Vaših podataka je od primarne važnosti za naš tim. U načelu moguće je koristiti web stranice Molior.Eu bez pružanja bilo kakvih osobnih podataka. Međutim, ako osoba čiji se podaci obrađuju koristi određene usluge koje pruža naša tvrtka putem naše web stranice, možda će biti potrebno obraditi osobne podatke. Tamo gdje je potrebno obraditi osobne podatke i ne postoji pravna osnova za takvu obradu, općenito ćemo dobaviti suglasnost osobe čiji se podaci obrađuju. Osobni podaci osoba čiji se podaci obrađuju, kao što su ime, adresa, adresa e-pošte ili telefonski broj, obrađuju se sukladno zahtjevima Uredbe o općoj zaštiti podataka i sukladno nacionalnim propisima o zaštiti podataka koji se odnose na Molior.Eu u odnosu na na zaštitu podataka. Svrha ove Politike privatnosti je pružiti javnosti informacije o prirodi, opsegu i svrsi osobnih podataka koje obrađuje naša tvrtka. Ova Pravila o privatnosti dodatno pojašnjavaju prava koja pripadaju osobama čiji se podaci obrađuju. Molior.Eu, kao kontrolor, uspostavio je niz tehničkih i organizacijskih mjera kako bi se osiguralo da se osobni podaci koji se obrađuju putem ove internetske stranice pružaju krajnje zaštite koliko je to moguće. Ipak, prijenos podataka putem Interneta može predstavljati temeljne sigurnosne propuste, zbog čega nije moguće jamčiti apsolutnu zaštitu. Osobe čiji se podaci obrađuju stoga su također dobrodošli da nam priopćavaju osobne podatke alternativnim sredstvima, npr. Putem telefona. 1 Definicija pojmova Politika privatnosti Molior.Eu temelji se na terminologiji koju koriste europska regulatorna tijela za donošenje Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Cilj nam je da naša Pravila o privatnosti budu jednostavna za čitanje i razumijevanje, kako za javnost, tako i za naše klijente i poslovne partnere. Da bismo to osigurali, prvo želimo objasniti terminologiju u upotrebi. U ovim Pravilima o privatnosti i na našoj web stranici koristimo sljedeće termine, među ostalima: a) Osobni podaci 'Osobni podaci' označavaju sve podatke koji se odnose na identificiranu ili prepoznatljivu fizičku osobu (pod nazivom "osoba čiji se podaci obrađuju"). Fizička osoba smatra se prepoznatljivom ako se može identificirati, izravno ili neizravno, posebice na temelju identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, on-line identifikator ili jedan ili više čimbenika specifičnih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet te fizičke osobe. b) Osoba čiji se podaci obrađuju 'Osoba čiji se podaci obrađuju' označava svaku identificiranu ili prepoznatljivu fizičku osobu čiji se osobni podaci obrađuju od strane kontrolora. c) Obrada 'Obrada' označava svaku radnju ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili skupovima osobnih podataka, automatiziranih ili neovlaštenih sredstava, kao što su prikupljanje, snimanje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, preuzimanje, konzultacija, uporaba otkrivanje prijenosom, širenjem ili na drugi način stavljanjem na raspolaganje, usklađivanjem ili kombinacijom, ograničavanjem, brisanjem ili uništenjem. d) Ograničenje obrade 'Ograničenje obrade' označava označavanje pohranjenih osobnih podataka s ciljem ograničavanja njihove obrade u budućnosti. e) Profiliranje 'Profiliranje' znači bilo koji oblik automatizirane obrade osobnih podataka koji se sastoji od korištenja tih osobnih podataka za procjenu određenih osobnih aspekata koji se odnose na fizičku osobu, posebno za analizu ili predviđanje aspekata koji se odnose na to radno mjesto fizičke osobe na poslu, ekonomskoj situaciji, zdravlju , osobnih odabira, interesa, pouzdanosti, ponašanja, lokacije ili pokreta. f) Pseudonimizacija 'Pseudonimizacija' znači obradu osobnih podataka na takav način da se osobni podaci više ne mogu pripisati određenom predmetu podataka bez korištenja dodatnih informacija, pod uvjetom da se takve dodatne informacije vode odvojeno i podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama kako bi se osiguralo da se osobni podaci ne pripisuju identificiranoj ili prepoznatljivoj fizičkoj osobi. g) Kontrolor 'Kontrolor' predstavlja fizičku ili pravnu osobu, tijelo javne vlasti, agenciju ili drugo tijelo koje sama ili zajedno s drugima određuje svrhe i načine obrade osobnih podataka Ako su svrhe i sredstva takve obrade određeni zakonom Unije ili države članice, kontrolor ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu biti predviđeni zakonima Unije ili države članice h) Izvršitelj 'Izvršitelj' je fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime kontrolora. i) Primatelj 'Primatelj' znači fizičku ili pravnu osobu, tijelo javne vlasti, agenciju ili drugo tijelo na koje se otkrivaju osobni podaci, bez obzira na to jesu li treća strana ili ne. Međutim, javne vlasti koje mogu primiti osobne podatke u okviru određenog ispitivanja u skladu s pravom Unije ili države članice ne smatraju se primateljima. j) Treća strana 'Treća strana' označava fizičku ili pravnu osobu, javnu upravu, agenciju ili tijelo, osim osobe čiji se podaci obrađuju, kontrolora, izvršitelja i osoba koje su pod izravnim nadzorom kontrolora ili izvršitelja ovlaštenog za obradu osobnih podataka. k) Privola 'Privola' znači svaka slobodno dana, specifična, informirana i nedvosmislena naznaka želja osobe čiji se podaci obrađuju kojom ona, izjavom ili nekom drugom jasnom afirmativnom radnjom, označava suglasnost na obradu osobnih podataka koji se odnose na nju. 2 Ime i adresa kontrolora U kontekstu Uredbe o općoj zaštiti podataka, ostalim zakonima o zaštiti podataka koji su na snazi u državama članicama Europske unije i drugim odredbama koje se odnose na zaštitu podataka, kontrolor je: Molior Peroj d.o.o. Bednjanska 10, Zagreb OIB: 78312409278 Web stranica: www.molior.eu 3 Ime i adresa službenika za zaštitu podataka Službenik zaštite podataka kontrolora je: Alenka Radović Pevec Bednjanska 10, Zagreb Svaka osoba čiji se podaci obrađuju može kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka u bilo koje vrijeme s bilo kakvim pitanjima ili prijedlozima u vezi zaštite podataka. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 4 Kolačići Web stranice Molior.Eu koriste kolačiće. Kolačići su tekstualne datoteke koje su pohranjene na računalnom sustavu putem web preglednika. Veliki broj web stranica i poslužitelja koristi kolačiće. Mnogi kolačići imaju "ID kolačića". Ovo je jedinstveni identifikator kolačića. Sastoji se od niza znakova pomoću kojih se web stranice i poslužitelji mogu povezati s određenim web preglednikom u kojem je pohranjen kolačić. To omogućuje posjećenim web stranicama i uslugama da razlikuju pojedinačni preglednik podataka od ostalih web preglednika koji sadrže druge kolačiće. Određeni web preglednik može se prepoznati i identificirati pomoću jedinstvenog ID-a kolačića. Molior.Eu koristi kolačiće da pruži posjetiteljima ove web stranice više usluga prilagođenih korisniku koje ne bi bile moguće bez postavljanja kolačića. Kolačić se može koristiti za optimizaciju informacija i ponuda na našoj web stranici za dobrobit korisnika. Kao što je već spomenuto, kolačići nam omogućuju prepoznavanje korisnika naše web stranice. Svrha ovog prepoznavanja jest olakšavanje korištenja web stranice našim korisnicima. Na primjer, korisnik internetske stranice koji koristi kolačiće ne mora ponovno unijeti svoje podatke za prijavu svaki put kad posjeti web stranicu, jer to rješava web stranica i kolačić pohranjen na korisničkom računalnom sustavu. Svaka osoba čiji se podaci obrađuju može spriječiti postavljanje kolačića od strane naše web stranice u bilo kojem trenutku pomoću odgovarajuće postavke u korištenom web pregledniku, čime se trajno odbacuju postavke kolačića. Osim toga, već postavljeni kolačići mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku pomoću web preglednika ili drugih softverskih programa. Ta opcija postoji u svim trenutnim web preglednicima. Ako osoba čiji se podaci obrađuju deaktivira postavljanje kolačića u korištenom web pregledniku, u nekim okolnostima možda neće biti moguće u potpunosti koristiti sve funkcije naše web stranice. 5 SSL ili TLS enkripcija Ova web stranica koristi SSL ili TLS enkripciju iz sigurnosnih razloga i za zaštitu prijenosa povjerljivih sadržaja, poput upita koje šaljete nama kao operateru web mjesta. Zaštićenu internetsku vezu možete prepoznati u adresnoj liniji preglednika kada se promijeni s "http: //" u "https: //", a ikona lokota prikazuje se u adresnoj traci preglednika. Ako je aktivirana SSL ili TLS enkripcija, podaci koje ste nam prenijeli ne mogu čitati treće strane. 6 Snimanje općih podataka i informacija Svaki put kada web stranicu Molior.Eu preuzme osoba čiji se podaci obrađuju ili automatizirani sustav, web stranica bilježi skup općih podataka i informacija. Ovi opći podaci i informacije pohranjeni su u datoteci zapisnika poslužitelja. Mogu se snimiti sljedeće informacije: (1) vrste preglednika i verzije; (2) operativni sustav koji koristi pristupni sustav; (3) web mjesto s kojeg je pristupni sustav stigao na našu web stranicu (poznat kao "posrednik"); (4) web stranice koje su na našoj web stranici posjetili pristupni sustavi; (5) datum i vrijeme pristupa web stranici; (6) adresa internetskog protokola (IP adresa); (7) davatelja internetskih usluga pristupnog sustava; i (8) ostale slične podatke i informacije koje se mogu koristiti za zaštitu od prijetnji u slučaju napada na naše IT sustave. Molior.Eu ne koristi ove opće podatke i informacije kako bi došao do zaključaka koji se tiču osoba čiji se podaci obrađuju. Umjesto toga, ove se informacije koriste (1) kako bi ispravno isporučio sadržaj naše web stranice; (2) optimizirao sadržaj našeg web mjesta i naše oglašavanje; (3) kako bi se osigurao kontinuirani funkcionalni kapacitet naših IT sustava i tehnologije za naše web stranice; i (4) pružiti tijelima koja koriste podatke potrebne za kazneni progon u slučaju cyber napada. Ove anonimno prikupljene podatke i informacije statistički procjenjuju Molior.Eu, prvo i dalje se procjenjuju s ciljem poboljšanja zaštite podataka i sigurnosti podataka u našoj tvrtki kako bi se u konačnici osigurala najbolja razina zaštite osobnih podataka obrađenih od strane nas. Anonimni podaci iz datoteke zapisnika poslužitelja pohranjuju se odvojeno od svih osobnih podataka koje daje osoba čiji se podaci obrađuju. 7 Registracija Osoba čiji se podaci obrađuju ima mogućnost registriranja na web stranici kontrolora davanjem osobnih podataka. Koji osobni podaci se prenose kontroloru tijekom tog procesa određuje se obrascem koji se koristi za registraciju. Osobni podaci od strane osobe čiji se podaci obrađuju prikupljaju se i pohranjuju isključivo za unutarnju upotrebu od strane kontrolora u svoje svrhe. Kontrolor može organizirati prijenos osobnih podataka na jedan ili više procesora, koji će isto tako koristiti osobne podatke isključivo za unutarnje potrebe kontrolora. Registriranjem na internetskoj stranici kontrolora, osim toga, pohranit će se i IP adresa koju dodjeljuje davatelj internetskih usluga nositelja podataka (ISP), datum i vrijeme registracije. Ti se podaci pohranjuju u obzir činjenice da je to jedini način da se spriječi zlouporaba naših usluga; ako je potrebno, ti podaci omogućuju i rješavanje kršenja autorskih prava i zločina koji su počinjeni. Stoga je potrebno pohraniti te podatke kao zaštitu za kontrolora. Ovi podaci nikad neće biti preneseni trećim stranama ukoliko ne postoji zakonska obveza ili je takav prijenos namijenjen progonu. Registracija osobe čiji se podaci obrađuju, uz dobrovoljno pružanje osobnih podataka, omogućuje kontroloru ponudu sadržaja ili usluga predmeta podataka koji, zbog svoje prirode, mogu biti ponuđeni samo registriranim korisnicima. Osim toga, registracija osobe čiji se podaci obrađuju može se koristiti za praćenje korištenja teksta zaštićenog autorskim pravima koje smo objavili, za provjeru veza i autorskih kredita te za vlastitu dokumentaciju. Registrirani pojedinci mogu slobodno zatražiti brisanje osobnih podataka unesenih registracijom iz baze podataka kontrolora. Kontrolor će osobi čiji se podaci obrađuju dati informacije o pohranjenim osobnim podacima u bilo kojem trenutku na zahtjev. Nadalje, kontrolor će ispraviti ili izbrisati osobne podatke na zahtjev ili obavijest od osobe čiji se podaci obrađuju, pod uvjetom da to ne krši zakonsku obvezu čuvanja podataka. Osoba čiji se podaci obrađuju može se obratiti službeniku za zaštitu podataka koji je naveden u ovim Pravilima o privatnosti ili bilo kojem od zaposlenika kontrolora s obzirom na to. 8 Rutinsko brisanje i blokiranje osobnih podataka Kontrolor obrađuje i pohranjuje osobne podatke koji se odnose na osobu čiji se podaci obrađuju samo za vrijeme koje je potrebno za postizanje svrhe spomenute pohrane ili u mjeri u kojoj su za to predviđene od strane europskih regulatornih tijela ili drugog zakonodavca prema zakonima ili propisima kojima je kontrolor predmet. Ako se svrha skladištenja više ne primjenjuje ili istekne razdoblje skladištenja koje određuju europska regulatorna tijela ili drugi odgovarajući zakonodavac, osobni se podaci blokiraju ili brišu kao rutinska stvar u skladu s zakonskim odredbama. 9 Prava osobe čiji se podaci obrađuju a) Pravo pristupa Osoba čiji se podaci obrađuju ima pravo, od europskih regulatornih tijela, zatražiti potvrdu od kontrolora o tome da li se obrađuju osobni podaci o njemu. Ako osoba čiji se podaci obrađuju želi iskoristiti ovo pravo pristupa, on može kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka ili bilo kojeg zaposlenika kontrolora u bilo kojem trenutku. b) Pravo na informaciju Svaki pojedinac koji je podvrgnut obradi osobnih podataka ima pravo, koje je dodijelilo europsko regulatorno tijelo, da podatke od kontrolora dobije o osobnim podacima pohranjenim o njemu i kopiji tih podataka bez naknade u bilo koje vrijeme. Europska regulatorna tijela nadalje su utvrdila da osoba čiji se podaci obrađuju ima pravo na sljedeće informacije: • svrhu obrade • kategorije osobnih podataka koji se obrađuju • primatelji ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će biti objavljeni, posebno u slučaju primatelja u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama • ako je moguće, planirano razdoblje u kojem će se pohraniti osobni podaci ili, ako to nije moguće, kriteriji koji se koriste za utvrđivanje tog razdoblja • postojanje prava na ispravak ili brisanje osobnih podataka koji se odnose na osobu čiji se podaci obrađuju ili za ograničenje obrade od strane kontrolora ili pravo prigovora na tu obradu • postojanje prava na podnošenje žalbe nadzornom tijelu • gdje osobni podaci nisu dobiveni od osobe čiji se podaci obrađuju: sve dostupne informacije o izvoru podataka • postojanje automatiziranog odlučivanja, uključujući profiliranje, iz članka 22. stavaka 1. i 4. GDPR-a barem u tim slučajevima, značajne informacije o logici koja je uključena, kao i značaj i predviđene posljedice takve obrade za osobu čiji se podaci obrađuju Osoba čiji se podaci obrađuju nadalje ima pravo na informaciju o tome jesu li osobni podaci preneseni u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju. Tamo gdje je to slučaj, osoba čiji se podaci obrađuju ima pravo dobiti informacije o odgovarajućim zaštitnim sredstvima koji se odnose na navedeni prijenos. Ako osoba čiji se podaci obrađuju želi iskoristiti ovo pravo na informacije, on može kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka ili bilo kojeg zaposlenika kontrolora u bilo kojem trenutku. c) Pravo na ispravak Svaki pojedinac koji je podvrgnut obradi osobnih podataka ima pravo, od europskih regulatornih tijela, zatražiti ispravljanje, bez nepotrebnog kašnjenja, netočnih osobnih podataka o njemu. Osoba čiji se podaci obrađuju nadalje ima pravo, uzimajući u obzir svrhe obrade, zatražiti da se dovrši nepotpuni osobni podatak, uključujući i dopunsku izjavu. Ako osoba čiji se podaci obrađuju želi iskoristiti ovo pravo na ispravak, on može kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka ili bilo kojeg zaposlenika kontrolora u bilo kojem trenutku. d) Pravo brisanja ('pravo na zaborav') Svaki pojedinac koji je podvrgnut obradi osobnih podataka ima pravo, od regulatornih tijela, zatražiti od kontrolora brisanje osobnih podataka o njemu bez nepotrebnog kašnjenja, ako se primjenjuje jedan od sljedećih osnova i pod uvjetom da je obrada nije obavezna: • Osobni podaci više nisu potrebni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na obrađeni drugi način. • Osoba čiji se podaci obrađuju povlači pristanak na temelju kojeg je obrada temeljena na temelju točke (a) članka 6. stavka 1. točke (a) ili članka 9. stavka 2. članka GDPR-a, i ako ne postoji drugi pravni temelj za obradu; • Osoba čiji se podaci obrađuju protivi se obradi prema Članku 21. stavak 1. GDPR-a i nema pretjeranih legitimnih razloga za obradu ili se osoba čiji se podaci obrađuju protivi procesiranju prema Članku 21. stavak 2. GDPR-a. • Osobni podaci protupravno su obrađeni. • Osobni podaci brišu se radi poštivanja zakonske obveze u zakonu Unije ili države članice kojoj je kontrolor podvrgnut. • Osobni podaci prikupljeni su u odnosu na ponudu usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1. GDPR-a. Ako se primjenjuje jedan od gore navedenih osnova i ako osoba čiji se podaci obrađuju želi dogovoriti brisanje osobnih podataka koje je Molior.Eu pohranila, može kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka ili bilo kojeg zaposlenika kontrolora u bilo kojem trenutku. Službenik za zaštitu podataka Molior.Eu ili drugi zaposlenik će dogovoriti da se zahtjev za brisanjem izvrši bez nepotrebnog kašnjenja. Ako je Molior.Eu objavila osobne podatke naša tvrtka dužna je kao kontrolor, sukladno članku 17. stavak 1. GDPR-a izbrisati osobne podatke uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju i trošak izvršenja poduzima razumne korake, uključujući tehničke mjere. Službenik zaštite podataka Molior.Eu ili drugi zaposlenik organizirat će potrebne radnje u pojedinačnim slučajevima. e) Pravo na ograničenje obrade Svaki pojedinac koji je podvrgnut obradi osobnih podataka ima pravo, od europskih regulatornih tijela, zatražiti od kontrolora ograničenje obrade ako se primjenjuje jedan od sljedećih uvjeta: • Osoba čiji se podaci obrađuju osporila je točnost osobnih podataka, u razdoblju koje omogućava kontroloru da provjeri točnost osobnih podataka. • Obrada je nezakonita, a osoba čiji se podaci obrađuju protivi se uklanjanju osobnih podataka i zahtijeva ograničenje korištenja osobnih podataka; • Kontrolor više ne treba osobne podatke u svrhu obrade, ali ih osoba čiji se podaci obrađuju traži za uspostavljanje, izvršavanje ili obranu pravnih zahtjeva. • Osoba čiji se podaci obrađuju prigovorila je obradi u skladu s člankom 21. (1) GDPR-a i još nije provjereno utječu da li legitimni razlozi kontrolora nadilaze one od osobe čiji se podaci obrađuju. Ako se primjenjuje jedan od gore navedenih uvjeta i osoba čiji se podaci obrađuju želi zatražiti ograničenje osobnih podataka koje je Molior.Eu pohranila, ona može kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka ili bilo kojeg zaposlenika kontrolora u bilo kojem trenutku. Službenik za zaštitu podataka Molior.Eu će organizirati ograničenje obrade. f) Pravo na prijenos podataka Svaki pojedinac koji je podvrgnut obradi osobnih podataka ima pravo, koje dodjeljuju europska regulatorna tijela, da primi osobne podatke o njemu, koje je osoba čiji se podaci obrađuju pružila kontroloru, u strukturiranom, uobičajenom i stroju-čitljivom formatu. Nadalje, ima pravo prenijeti te podatke drugom kontroloru bez ograničenja od kontrolora kojima su dostavljeni osobni podaci, ako se obrada temelji na suglasnosti iz točke (a) članka 6. stavka 1. GDPR ili točke (a) članka 9. stavka 2. GDPR-a ili na temelju ugovora iz točke (b) članka 6. stavka 1. GDPR-a, a obrada se provodi automatiziranim sredstvima, pod uvjetom da obrada nije neophodna za obavljanje zadaće u javnom interesu ili u obavljanju službene ovlasti upravi kontrolora. Osoba čiji se podaci obrađuju također ima pravo, u ostvarivanju svojih prava na prenosivost podataka sukladno članku 20. stavku 1. GDPR-a, da se izvrši prijenos osobnih podatka izravno od jednog kontrolora na drugog, gdje je to tehnički izvedivo i ako to ne utječe utječu na prava i slobode drugih. Osoba čiji se podaci obrađuju može kontaktirati službenika za zaštitu podataka kojeg imenuje Molior.Eu ili drugog zaposlenika u bilo kojem trenutku kako bi se ostvarilo pravo na prijenos podataka. g) Pravo na prigovor Svaki pojedinac koji je podvrgnut obradi osobnih podataka ima pravo, u skladu s europskim regulatornim tijelima, prigovoriti u bilo kojem trenutku, iz razloga koji se odnose na njegovu ili njezinu osobitu situaciju, na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega na točkama (e) ili (f) članka 6. stavka 1. GDPR-a. Ovo se također odnosi na profiliranje na temelju tih odredbi. U slučaju takvog prigovora, Molior.Eu više neće obrađivati osobne podatke, osim ako ne možemo pokazati izuzetne legitimne osnove za obradu koji nadjačavaju interese, prava i slobode osobe čiji se podaci obrađuju ili obrada služi za osnivanje, vježbu ili obranu pravnih zahtjeva. Tamo gdje Molior.Eu obrađuje osobne podatke u svrhu izravnog marketinga, osoba čiji se podaci obrađuju ima pravo prigovoriti u bilo kojem trenutku za obradu osobnih podataka u svrhu takve vrste marketinga. To također uključuje profiliranje koje je s takvim izravnim marketingom. Ako se osoba čiji se podaci obrađuju protivi Molior.Eu koja obavlja obradu u svrhu izravnog marketinga, ona više neće obrađivati osobne podatke za takve svrhe. Ako Molior.Eu obrađuje osobne podatke u svrhu znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili statističke svrhe sukladno članku 89. stavku 1. GDPR-a, osoba čiji se podaci obrađuju, iz razloga koji se odnosi na njegovu ili njezinu osobitu situaciju, dodatno ima pravo prigovora na obradu osobnih podataka o njemu, osim ako je obrada neophodna za obavljanje zadaće iz razloga od javnog interesa. Osoba čiji se podaci obrađuju može kontaktirati službenika za zaštitu podataka Molior.Eu ili nekog drugog zaposlenika izravno kako bi ostvarila pravo na prigovor. U kontekstu korištenja usluga informacijskog društva, i bez obzira na Direktivu 2002/58 / EC, osoba čiji se podaci obrađuju također ima pravo koristiti svoje pravo na prigovor automatskim sredstvima koristeći tehničke specifikacije. h) Automatizirano pojedinačno donošenje odluka, uključujući profiliranje Svaki pojedinac koji je podvrgnut obradi osobnih podataka ima pravo, neovisno od europskih regulatornih tijela, da ne podliježe odlukama utemeljenim isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući profiliranje, što ima pravni učinak u vezi s njim ili na sličan način značajno utječe osim ako je odluka (1) neophodna za sklapanje ili izvršenje ugovora između osobe čiji se podaci obrađuju i kontrolora, ili (2) je ovlašten zakonom Unije ili države članice kojoj je kontrolor predmet i kojim se zakonom također propisuje odgovarajuće mjere za zaštitu prava i sloboda i legitimnih interesa osobe čiji se podaci obrađuju, ili se temelji (3) na izričitom pristanku osobe čiji se podaci obrađuju. Ako je odluka (1) neophodna za sklapanje ili izvršenje ugovora između osobe čiji se podaci obrađuju i kontrolora, ili (2) se temelji na eksplicitnom pristanku osobe čili se podaci obrađuju Molior.Eu poduzet će odgovarajuće mjere za zaštitu prava i slobode i legitimne interese osobe čiji se podaci obrađuju, što uključuje barem pravo na ljudsku intervenciju od strane kontrolora, izražavanje svoje perspektive i osporavanje odluke. Ako osoba čiji se podaci obrađuju želi ostvariti prava koja se odnose na automatizirano odlučivanje, može kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka ili bilo kojeg zaposlenika kontrolora u bilo kojem trenutku. i) Pravo povlačenja suglasnosti prema zakonu o zaštiti podataka Svaki pojedinac koji je podvrgnut obradi osobnih podataka ima pravo, u skladu s europskim regulatornim tijelima, povući suglasnost na obradu osobnih podataka u bilo kojem trenutku. Ako osoba čiji se podaci obrađuju želi potvrditi svoje pravo na povlačenje suglasnosti, može kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka ili bilo kojeg zaposlenika kontrolora u bilo kojem trenutku. j) Pravo na žalbu Ako smatrate da kršimo Hrvatske ili Europske zakone o zaštiti podataka prilikom obrade vaših podataka, molimo vas da nas kontaktirate kako bismo odgovorili na sva pitanja. Naravno, također imate pravo podnijeti žalbu hrvatskom tijelu za zaštitu podataka, i nadzornom tijelu u EU. 10 Odredbe o zaštiti podataka koje se odnose na upotrebu Google Analyticsa (s anonimnom funkcijom) Kontrolor je postavio Google Analytics (s anonimnom funkcijom) na ovu web stranicu. Google Analytics je usluga web analize. "Web analiza" je prikupljanje, sastavljanje i vrednovanje podataka koji se odnose na ponašanje posjetitelja na web stranice. Usluga web analize bilježi podatke, uključujući web stranicu s koje je došla osoba čiji se podaci obrađuju na određenu web stranicu (poznata kao "preporuka"), kojim web stranicama je pristupila ili koliko je često i koliko dugo je bila pregledavana web stranica. Web-analiza pretežno se koristi za optimizaciju web stranice, za analizu troškova i koristi za online oglašavanje. Operativna tvrtka Google Analytics-a je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351,SAD. Kontrolor upotrebljava proširenje "_gat._anonymizeIp" za web analizu pomoću Google Analyticsa. Ovo proširenje skraćuje i anonimizira IP adresu internetske veze osobe čiji se podaci obrađuju ako pristup našim web stranicama potječe iz države članice Europske unije ili druge zemlje koja je stranka Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru. Svrha Google Analytics-a je analizirati tijek posjetitelja naše web stranice. Google koristi podatke i informacije dobivene u svrhu, uključujući procjenu korištenja naše web stranice, izradu on-line izvješća koja ilustriraju aktivnosti na našim web stranicama i pružanje drugih usluga vezanih uz korištenje naše web stranice. Google Analytics postavlja kolačić na informacijske sustave podataka. Kolačići su definirani iznad. Postavljanje kolačića omogućuje Googleu da analizira upotrebu naše web stranice. Svaki put kada se preuzme web stranica s ove web stranice kojom upravlja kontrolor i na način koji je Google Analytics ugrađen, Google Analytics automatski zatraži web preglednik na informacijskom sustavu osobe čiji se podaci obrađuju kako bi prenio podatke Googleu u svrhu analize putem interneta. Tijekom tog tehničkog postupka Google stječe osobne podatke, kao što je IP adresa osobe čiji se podaci obrađuju, što Googleu omogućuje da prati porijeklo posjetitelja i njegove klikove, a prema tome izračunava proviziju. Kolačić pohranjuje osobne podatke, kao što su vrijeme pristupa, mjesto s kojeg se pristupa i učestalost posjeta našoj web stranici od strane osobe čiji se podaci obrađuju. Svaki put kada su naše web stranice posjećene, ti osobni podaci, uključujući IP adresu internetske veze koju koristi osoba čiji se podaci obrađuju, prenose se Googleu u Sjedinjenim Američkim Državama. Ovi osobni podaci pohranjuju se u Google-u u Sjedinjenim Državama. U određenim okolnostima Google može prosljeđivati osobne podatke prikupljene tehničkim postupkom trećim stranama. Kao što je iznad opisano svaka osoba čiji se podaci obrađuju može spriječiti postavljanje kolačića od strane naše web stranice u bilo kojem trenutku pomoću odgovarajuće postavke u korištenom web pregledniku, čime se trajno odbacuju postavke kolačića. Uključivanje ove postavke u korištenju web preglednika također bi spriječilo Google da postavlja kolačiće na informacijski sustav osobe čiji se podaci obrađuju. Nadalje, kolačić koji je već postavio Google Analytics može se izbrisati u bilo kojem trenutku pomoću web preglednika ili drugih softverskih programa. Osoba čiji se podaci obrađuju također ima mogućnost prigovora prikupljanju podataka koje generira Google Analytics u vezi s korištenjem ove web stranice i obrade tih podataka od strane Googlea te sprječavanja takve naplate i obrade. Da biste to učinili, osoba čiji se podaci obrađuju mora preuzeti i instalirati dodatni preglednik iz https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ovaj dodatak preglednika koristi JavaScript da bi obavijestio Google Analytics da Google Analytics ne smije prenijeti nikakve podatke ili informacije vezane uz posjete web stranicama. Instalacija dodatka preglednika klasificira je od strane Google-a kao prigovor. Ako je informacijski sustav osobe čiji se podaci obrađuju izbrisan, formatiran ili ponovno instaliran kasnije, osoba čiji se podaci obrađuju mora ponovno instalirati dodatak preglednika kako bi deaktivirala Google Analytics. Ako dodatak preglednika deinstalira ili deaktivira osoba čiji se podaci obrađuju ili druga osoba pod njegovim ili njezinim ovlastima, moguće je ponovno instalirati ili ponovno aktivirati dodatni preglednik. Za više informacija i Googleova trenutna pravila o privatnosti posjetite https://policies.google.com/privacy/ i https://www.google.com/analytics/terms/gb.htm l. Više informacija o Google Analyticsu potražite na adresi https://www.google.com/analytics/. 11 Društveni mediji, dodaci Web stranica Molior.Eu sadrži dodatke za društvene medije iz Facebooka, Instagrama i LinkedIna, kao i veze na te društvene mreže. Dodatke i veze za društvene medije mogu se identificirati putem odgovarajućih ikona mreže. Prilikom pozivanja mreže društvenih medija putem dodatka ili veze izrađuje se izravna veza s poslužiteljem pružatelja društvenih medija. Facebook, Instagram, LinkedIn, bilježe odgovarajuću internetsku stranicu iz koje su pristupljene njihove usluge. Ako je korisnik web stranice Molior.Eu registriran kod jednog od tih pružatelja i prijavljen je u to vrijeme, poziv na internetskoj stranici može biti povezan s njegovim / njenim korisničkim računom. Davatelji usluga društvenih mreža Facebook, Instagram i LinkedIn, ne daju nikakve informacije o tome koje se specifične informacije bilježe tijekom korištenja njihovih dodataka. Molior.Eu stoga nema informacije o sadržaju, opsegu ili upotrebi podataka koje su stekli Facebook, Instagram i LinkedIn: a) Dodaci za Facebook Ugradili smo dodatke za društvene mreže Facebook, koje pruža Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornija 94025, SAD, na našoj web stranici. Prepoznatljive stavke Facebooka moći ćete prepoznati po logotipu Facebooka. Pregled dodataka za Facebook dostupan je pod sljedećom vezom: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Kad god posjetite našu web stranicu i njezine web stranice, dodatak će uspostaviti izravnu vezu između vašeg preglednika i Facebook poslužitelja. Kao rezultat toga, Facebook će primiti informacije da ste posjetili našu web-lokaciju putem svog dodatka. Međutim, ako kliknete gumb "Like" na Facebooku dok ste prijavljeni na svoj Facebook račun, možete povezati sadržaj naše web stranice i njezinih stranica sa svojim Facebook profilom. Kao rezultat toga, Facebook će moći dodijeliti posjet našoj web stranici i njezinim stranicama na vašem Facebook korisničkom računu. Moramo istaknuti da mi, kao pružatelj internetske stranice, nemamo nikakvo znanje o prenesenim podacima i njihovu korištenju od strane Facebooka. Detaljnije informacije potražite u Izjavi o privatnosti podataka tvrtke Facebook na adresi: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Ako ne želite da Facebook može dodijeliti vaš posjet našoj web stranici i njezinim stranicama na Facebook korisnički račun, molimo vas da se odjavite sa svog Facebook računa dok ste na našoj web stranici. Korištenje Facebook dodatka temelji se na čl. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. Operator web stranice ima legitiman interes da bude što vidljiviji na društvenim medijima. b) LinkedIn dodatak Naša web stranica koristi funkcije LinkedIn mreže. Davatelj usluga je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, SAD. Svaki put kada pristupite nekoj od naših web stranica koji sadrži funkcije LinkedIn, uspostavlja se veza s LinkedIn poslužiteljima. LinkedIn je obaviješten da ste posjetili naše web stranice s vašom IP adresom. Ako kliknete gumb LinkedIn "Recommend" i prijavite se na svoj LinkedIn račun u to vrijeme, LinkedIn će biti u mogućnosti dodijeliti vaš posjet našoj web stranici na vaš korisnički račun. Moramo istaknuti da mi, kao pružatelj internetskih stranica, nemamo nikakvo znanje o prenesenim podacima i njihovu korištenju od strane LinkedIn-a. Korištenje LinkedIn dodatka temelji se na čl. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. Operator web stranice ima legitiman interes da bude što vidljiviji na društvenim medijima. Za daljnje informacije o ovoj temi, molimo pogledajte LinkedInovu Izjavu o privatnosti podataka na: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Politika zaštite podataka o društvenim mrežama koje koristi Molior.Eu može se naći na sljedećim linkovima: Facebook LinkedIn Instagram Korisnici koji ne žele autorizirati zbirku pružatelja društvenih medija osobnih podataka na internetskim stranicama Molior.Eu mogu deaktivirati dodatke u svom pregledniku. Da biste spriječili stvaranje veze s postojećim korisničkim računom, korisnici se moraju odjaviti prije nego što posjetite web stranicu Molior.Eu. Molior Peroj d.o.o. Bednjanska 10, 10000 Zagreb Ured Savska cesta 41 (Zagrepčanka, 16 kat) 10000 Zagreb Telefon +385 99 487 8861 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.