• Naslovnica
  • Usluge
  • Savjetovanje kod obnove, građenja i kupoprodaje nekretnina REVIZIJA PROJEKATA

Savjetovanje kod obnove, građenja i kupoprodaje nekretnina REVIZIJA PROJEKATA

„Moralna izvrsnost dolazi kao rezultat navike. Postajemo pravedni čineći pravedna djela, umjereni čineći umjerena djela, a hrabri čineći hrabra djela.“

-Aristotel

 

-savjetovanje kod kupoprodaje nekretnina(stanova, kuća, zgrada, građevinskih zemljišta...)

-savjetovanje realizacije investicija

-savjetovanje o sufinanciranju iz EU fondova

- podrška od faze pregleda zgrade, prikupljanja potrebne dokumentacije, priprema zahtjeva za energetsku obnovu zgrade

- savjetovanje za suvlasnike zgrada pri energetskoj obnovi

- savjetovanje za upravitelje zgrada pri energetskoj obnovi

- podrška od faze pregleda zgrade, prikupljanja potrebne dokumentacije, priprema zahtjeva za obnovu zgrade, priprema zahtjeva za dodjelu pomoći za obnovu

- savjetovanje za suvlasnike zgrada oštećenih u potresu

- savjetovanje za upravitelje zgrada oštećenih u potresu

- izrada klizne skale za obračun razlike u cijeni između ugovorenih i izvedenih radova na gradilištima

 

 

DOKUMENTI:

 

Zakon o gradnji (N.N. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o prostornom uređenju (N.N. 153/13, 65/17, 114/18,39/19, 98/19)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (N.N. 78/15, 118/18, 110/19)

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (N.N. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21)

Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (N.N. 78/15, 114/18, 110/19)

Zakon o obveznim odnosima (N.N. 35/05, 41/08, 78/15, 29/18, 126/21)

​Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (N.N. 102/20, 10/21)

Pravilnik o sadržaju i tehničkim elementima projektne dokumentacije obnove, projekta za uklanjanje zgrade i projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (N.N. 127/20)

Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (N.N. 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)

Pravilnik o sadržaju pisane Izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine (N.N. 43/14)

Pravilnik  o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (N.N. 111/14, 107/15, 20/17, 98/19, 121/19)